Littekentherapie.

Littekentherapie

Littekens ontstaan wanneer de wondgenezing wordt verstoord. Bij manuele littekentherapie gebruiken we speciale massagetechnieken, al dan niet in combinatie met fasciatechnieken. Zo zorgen we voor betere doorbloeding van de huid en meer elasticiteit in het littekenweefsel.

De praktijk.

Huid.Care ondersteunt ziekenhuizen, klinieken en huidzorgprofessionals die tijdelijk handen en expertise tekortkomen. Door vakantie, verloop of verlof. Of gewoon door onverwachte drukte.

We hebben uitgebreide ervaring in het leveren van extramurale huidzorg en therapie op elke denkbare locatie. Zo minimaliseren we de overdracht- en inwerktijd, uiteraard met beleid en oog voor het welzijn van de patiënt.

We zijn flexibel inzetbaar. Een dag, een week, een maand of langer als het nodig is. Of een dag in de week drie maanden lang. In goed overleg komen we daar altijd uit.

Bel 06 - 835 940 95 om een afspraak te maken of mail naar info@huid.care