Ambulante compressietherapie (oedeemtherapie).

Ambulante compressietherapie (oedeemtherapie)

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam als gevolg van ziekte, bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. De lymfevaten zijn beschadigd met vochtophoping als gevolg. Ambulante compressietherapie biedt uitkomst. Met elastische zwachtels om de arm of het been dringen we het oedeem terug waardoor het een stabiele omvang krijgt.

De praktijk.

Huid.Care ondersteunt ziekenhuizen, klinieken en huidzorgprofessionals die tijdelijk handen en expertise tekortkomen. Door vakantie, verloop of verlof. Of gewoon door onverwachte drukte.

We hebben uitgebreide ervaring in het leveren van extramurale huidzorg en therapie op elke denkbare locatie. Zo minimaliseren we de overdracht- en inwerktijd, uiteraard met beleid en oog voor het welzijn van de patiënt.

We zijn flexibel inzetbaar. Een dag, een week, een maand of langer als het nodig is. Of een dag in de week drie maanden lang. In goed overleg komen we daar altijd uit.

Bel 06 - 835 940 95 om een afspraak te maken of mail naar info@huid.care