Manuele lymfedrainage (oedeemtherapie).

Manuele lymfedrainage (oedeemtherapie)

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam als gevolg van ziekte, bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. De lymfevaten zijn beschadigd met vochtophoping als gevolg. Bij manuele lymfedrainage stimuleren en versnellen we de vochtafname door de huid met een zachte, pompende beweging te masseren.

De praktijk.

Huid.Care ondersteunt ziekenhuizen, klinieken en huidzorgprofessionals die tijdelijk handen en expertise tekortkomen. Door vakantie, verloop of verlof. Of gewoon door onverwachte drukte.

We hebben uitgebreide ervaring in het leveren van extramurale huidzorg en therapie op elke denkbare locatie. Zo minimaliseren we de overdracht- en inwerktijd, uiteraard met beleid en oog voor het welzijn van de patiënt.

We zijn flexibel inzetbaar. Een dag, een week, een maand of langer als het nodig is. Of een dag in de week drie maanden lang. In goed overleg komen we daar altijd uit.

Bel 06 - 835 940 95 om een afspraak te maken of mail naar info@huid.care