Therapeutisch elastische kousen.

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen - ook wel steunkousen genoemd - geven druk van buitenaf op de armen of benen en worden meestal gedragen om de ophoping van oedeem (vocht) tegen te gaan. Huid.Care adviseert en ondersteunt patiënten in de keuze en het gebruik van deze kousen.

De praktijk.

Huid.Care ondersteunt ziekenhuizen, klinieken en huidzorgprofessionals die tijdelijk handen en expertise tekortkomen. Door vakantie, verloop of verlof. Of gewoon door onverwachte drukte.

We hebben uitgebreide ervaring in het leveren van extramurale huidzorg en therapie op elke denkbare locatie. Zo minimaliseren we de overdracht- en inwerktijd, uiteraard met beleid en oog voor het welzijn van de patiënt.

We zijn flexibel inzetbaar. Een dag, een week, een maand of langer als het nodig is. Of een dag in de week drie maanden lang. In goed overleg komen we daar altijd uit.

Bel 06 - 835 940 95 om een afspraak te maken of mail naar info@huid.care